Kościół św. Sebastiana
i Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej

Matka Boża Rywałdzka
koronowana
3 września 1972 roku

Diecezja Toruńska

Obraz MB

Najstarsza wzmianka o istnieniu kościoła w Rywałdzie pochodzi z roku 1319. Pierwszą parafię prawdopodobnie wydzielono z pobliskiego Radzynia. Ze źródłowych informacji wynika, że parafia rywałdzka istniała już w XIV wieku. Od XVIII wieku znajduje się
w zarządzie oo. kapucynów.
Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem od setek lat obdarzana jest wielką czcią wiernych. Miał ją wyrzeźbić w drewnie nieznany z imienia rycerz krzyżacki z zamku w Radzyniu Chełmińskim. Początkowo miała być
umieszczona w niszy, która do dziś znajduje się w kaplicy zamkowej. Według legendy, po jakimś czasie figura znalazła się w przydrożnej kaplicy w Rywałdzie, w miejscu obecnego kościoła. Wielu ludzi zauważyło otaczającą ją wielką jasność. Po pewnym czasie przeniesiono ją do kościoła w Radzyniu, skąd w niewyjaśniony sposób znów wróciła do Rywałdu. Uznano to za nadprzyrodzony znak z nieba i pozostawiono figurę w drewnianym kościele, do którego zaczęły napływać rzesze wiernych.
Figura Matki Bożej Rywałdzkiej ma 74 cm wysokości i zaliczana jest do gotyckich tzw. Pięknych Madonn. Powstała na przełomie XIV i XV wieku i przedstawia Maryję siedzącą na tronie, trzymającą uśmiechnięte Dzieciątko Jezus, któremu z radością przekazuje jabłko – symbol władzy królewskiej.
Już w okresie międzywojennym Matka Boża Rywałdzka otrzymała miano Matki Cyganów. Miejscowa tradycja wiąże początek tego określenia, a zarazem kultu, z faktem uzdrowienia, jakiego w Rywałdzie doznało dziecko Cyganki około 1930 roku. Odtąd do najgorliwszych pielgrzymów należeli Cyganie. W roku 1949 przybyli oni w pielgrzymce, aby podziękować za uratowanie życia z hitlerowskich pogromów i obozów.

Rywald_04.jpg
Rywald_03.jpg
Rywald_02.jpg
Rywald_05.jpg
Rywald_01.jpg